K-KONTROL

Těsnící materiál

Pro dotěsňování jednotlivých částí stavby ze systém K-KONTROL® se používají převážně materiály:

  • Butyl ALU pásky
  • Butylové provazce a tmely
  • Kompresní expanzní pásky
  • PPR pásky
  • Akrylátové tmely
  • EPDM fólie a lepidla

Přestože je princip základní konstukce systému K-KONTROL® navržen tak, aby bylo eliminováno jakékoli nesprávné provedení na minimum a fi nální stavba provedená dle montážních předpisů vykazuje jen velmi malou nětěsnost, nabízíme prvky pro dotěsnění stavby. Tyto komponenty se používají při zvýšených požadavcích na parotěsnost vnitřní strany obvodového pláště budovy pro dotěsnění spojů návazujících stavebních konstrukcí. Požadavky na těsnost pláště budovy se v takovýchto případech ověřují takzvaným blowdoor testem, který pomůže odhalit kritická místa stavby.

www.czechpan.cz - K-KONTROL, 16.06.2024 16:27