Ke stažení

Certifikace

Veškeré certifikáty dodáme na požádání písemnou formou. V případě zájmu kontaktujte

K-KONTROL® systém je odzkoušen jako STAVEBNÍ SYSTÉM s využitím pro stěnové, stropní, střešní, nosné a nenosné konstrukce. Bylo úspěšně provedeno otestování akreditovanými ústavy - TZÚS, PAVÚS, Csi, FIRES a hlavním hygienikem ČR. Certifikace byla provedena VVUD Praha – autorizovaná osoba č. 222. Naše společnost má zaveden integrovaný systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 a environmentu dleČSN EN ISO 14001:2005.

Nástrojem pro řízení kvality a environmentu jsou průběžné kontroly institucí VVUD Praha a Bureaus Veritas, které dohlíží na dodržování technologických postupů při výrobě montovaných dřevostaveb a integrovaný systém managementu kvality a environmentu dle norem ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004. Ve firmě je kvalita výroby sendvičových panelů SIP a rodinných domů jedním z hlavních cílů, které napomáhají tomu, aby měl CZECH PAN spokojené zákazníky, kteří dostanou od firmy co očekávají.

Naše Politika jakosti a environmentu CZECH PAN s.r.o.

www.czechpan.cz - K-KONTROL, 13.07.2024 13:59