K-KONTROL

Přednosti systému K-KONTROL

Za hlavní výhody K-KONTROL® systému lze označit:

 • energetický vysoce účinný
 • nízká prostupnost vzduchu konstrukcí panelu K-KONTROL® systém zamezuje kolísání teplot v konstrukci, hodnota tepelného odporu konstrukce (R) je velice stálá
 • vlhkost vzduchu v budovách neovlivňuje hodnotu tepelného odporu konstrukce v obvodovém plášti z panelu
 • K-KONTROL®systém nejsou otvory a dutiny, a proto nedochází ke ztrátovému úniku tepla (nebo klimatizovaného vzduchu) současně nedochází ani k vertikálnímu pohybu vzduchu uvnitř konstrukce (příkladem porovnání je izolace ze skelné nebo minerální vaty nebo sypkých hmot).
 • K-KONTROL® systém má v poměru k ploše konstrukce malé množství spojů, a tím vzniká méně tepelných mostů, než ve srovnání s jinými systémy dřevěných nebo ocelových konstrukcí a stavbami budovanými z betonových, cihelných apod. tvárnic.
 • K-KONTROL® systém je odolný vůči napadení hlodavci a hmyzem (pro zvířata je pěnová hmota nestravitelná).

K-KONTROL® systém součastně reaguje na problémy spojené s otázkami životního prostředí:

 • materiály pro výrobu K-KONTROL® systému neobsahují CFC, HCFC, HFC nebo formaldehydy.
 • dřevěný plášť z desek OSB je regenerovatelný pro zpracování nových dřevotřískových desek
 • jádro panelu K-KONTROL® z polystyrenu (EPS) lze recyklovat
 • jádro panelu K-KONTROL® je inertní, nemá výživnou hodnotu a je neměnné (není aktivní) neprodukuje nežádoucí plyny ani žádná vyluhovadla.
 • jádro z EPS se nerozkládá ani nerozpadá, je bezpečné pro skládky odpadu a zemní navážky
www.czechpan.cz - K-KONTROL, 21.06.2024 00:45