K-KONTROL

Vlastnosti

Základní vlastnosti jednotlivých typů panelů jsou specifikovány v níže uvedených tabulkách.

Fyzikální vlastnosti panelů K-KONTROL®

K-KONTROL® panel T 120 170 210 230 270 330
Veličina Jednotka Hodnota
Tloušťka pláště OSB TO mm
2 x 15
Tloušťka jádra EPS TE mm 90 140 180 200 240 300
Hmotnost m kg/m2 22,0 22,9 23,6 24,0 24,7 25,8
Tepelný odpor R m2.K/W 2,486 3,736 4,736 5,236 6,236 7,736
Součinitel prostupu tepla U W/m2.K 0,377 0,256 0,204 0,185 0,156 0,126
Difúzní odpur Rd x 10-9 m/s 76,81 90,09 100,71 106,02 116,65 132,59

Fyzikální vlastnosti základních komponent panelů K-KONTROL®

Veličina Jednotka OSB plášť PU lepidlo EPS jádro
Měrná hmotnost r kg/m3 680 1200 20
Měrná tepelná kapacita c J/kg.K 800 600 1270
Součinitel tepelné vodivosti l W/m.K 0,130 0,200 0,040
Faktor difúzního odporu m - 250 2460 50

Požární odolnost konstrukcí ze stavebního systému K-KONTROL®

Zkoušená konstrukce Typ konstrukce Odolnost Protokol
Stěny z panelů K-KONTROL® Nosná vnitřní konstrukce bez obkladu **) REI 15 TZÚS č.j. PKO-05-169/AO 204
Nosná vnitřní konstrukce s obkladem **) REI 30; EI 45
Nosná obvodové konstrukce s obkladem **) Vnitřní strana REW 45
Vnější strana REI 30
Strop z panelů K-KONTROL® Nosná stropní konstrukce s obkladem **) REI 30 TZÚS č.j. PKO-05-170/AO 209
Střecha z panelů
K-KONTROL®
Nosná střešní konstrukce s obkladem **) REI 30

**) Detailní informace o požárních odolnostech a skladbách zkoušených konstrukcí jsou uvedeny v protokolech o požární odolnosti, které budou zaslány na vyžádání.

Vzduchová neprůzvučnost konstrukcí ze systému K-KONTROL®

Zkoušená konstrukce Typ konstrukce Tloušťka Vážená neprůzvučnost
Neopláštěná nosná stěna K-KONTROL® Panel K-KONTROL® 170 170 mm Rw 30 dB
Vnitřní opláštěná stěna K-KONTROL® Sádrokartonová deska 12,5 mm 195 mm Rw 37 dB
Panel K-KONTROL® 170
Sádrokartonová deska 12,5 mm
Vnitřní dvojitě opláštěná stěna K-KONTROL® 2x Sádrokartonová deska 12,5 mm 220 mm Rw 41 dB
Panel K-KONTROL® 170
2x Sádrokartonová deska 12,5 mm
Vnější obvodová stěna K-KONTROL® Sádrokartonová deska 12,5 mm 238 mm Rw 38 dB
Panel K-KONTROL® 170
Fasádní zateplovací systém EPS ETICS 50 mm

Detailní informace o vzduchové neprůzvučnosti stavebních konstrukcí ze systému K-KONTROL® jsou uvedeny v protokolu o zkoušce č. 215/04 CSI podle ČSN EN ISO 140-3, který bude poskytnut na vyžádání.

www.czechpan.cz - K-KONTROL, 16.06.2024 17:31