K-KONTROL

Představení stavebního systému

 

Stavební systém K-KONTROL®

Stavební systém K-KONTROL® je univerzální systém pro řešení konstrukcí stěn, stropů i střech různých typů staveb. K-Kontrol používá jako základní konstrukční prvek samonosný sendvičový panel. Panel se skládá ze dvou OSB desek a izolační výplně ze stabilizovaného samozhášivého polystyrenu EPS nebo Neopor.

Díky výborným tepelně izolačním vlastnostem, jednoduchému a přitom vysoce variabilnímu použití a pro šetrný vliv na životní prostředí ve všech fázích stavby, je vhodným systémem pro moderní stavby dnešní doby.

K-KONTROL® je vhodný pro výstavbu rodinných a bytových domů, pro opláštění sportovních hal, výstavbu administrativních budov, ubytovacích objektů, chat a rekreačních objektů. Lze jej navrhovat jako jediný systém pro celou stavbu nebo jako jednotlivé stavební konstrukce v kombinaci s jinými systémy. Ukázku z průběhu výstavby můžete shlédnout na krátkém videu.

 

Stavební systém je neustále vyvíjen a inovován tak, aby splňoval nové požadavky zákazníků. Jsou vyvíjeny nové prototypy panelů, které budou uvedeny na trh po zkouškách požární odolnosti. Na tyto zkoušky byla poskytnuta podpora v rámci Operačního programu

Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - PO-1 "Rozvoj výzkumu a vývoj pro inovace" - číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0015821 a CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0018775.

 

 

 

 

Pro navrhování staveb slouží příručka katalog stavebního systému K-KONTROL®. Obecně platí veškerá pravidla pro navrhování dřevostaveb.

Stavební systém K-KONTROL® je vhodný jak pro soukromé investory sekce nabízíme, tak i pro odborné firmy zabývající se výstavbou sekce partneři.

www.czechpan.cz - K-KONTROL, 16.06.2024 17:02