Ke stažení

Katalog

Základní pomůckou pro navrhování a realizaci montovaných dřevostaveb z K-KONTROL® systému je technický katalog. Katalog je členěn na textovou část, kde jsou uvedeny základní pokyny pro skladování, manipulaci a instalaci panelů K-KONTROL® a dále technické podmínky pro použití panelů K-KONTROL® včetně požárně bezpečnostního řešení staveb.

Další část katalogu obsahuje výkresy jednotlivých detailů spojů, výkresy detailů napojení jednotlivých konstrukcí, navrhovací tabulky.

Pro získání ostatních detailů včetně tabulek pro navrhování konstrukcí ze systému K-KONTROL®kontaktujte prosím p. Stuchlíka na e-mailu .

www.czechpan.cz - K-KONTROL, 16.06.2024 17:25