Ke stažení

Katalog

Základní pomůckou pro navrhování a realizaci montovaných dřevostaveb z K-KONTROL® systému je technický katalog. Katalog je členěn na textovou část, kde jsou uvedeny základní pokyny pro skladování, manipulaci a instalaci panelů K-KONTROL® a dále technické podmínky pro použití panelů K-KONTROL® včetně požárně bezpečnostního řešení staveb.

Další část katalogu obsahuje výkresy jednotlivých detailů spojů, výkresy detailů napojení jednotlivých konstrukcí, navrhovací tabulky.

Ostatní detaily včetně tabulek pro navrhování konstrukcí ze systému K-KONTROL® jsou obsahem katalogu, který lze objednat pomocí on-line Objednávkového formuláře.

www.czechpan.cz - K-KONTROL, 23.01.2022 16:11