I-OSB

Výhody I-OSB nosníků

Stavební konstrukce musí vyhovovat stále přísnějším normám. Zvláště vysoké jsou zejména nároky na tepelně technické parametry a ekologii. Stoupají i požadavky architektů, kteří projektují rozlehlé prostory s velkými stropními rozpony. Efektivním řešením jsou ve všech těchto souvislostech stavební prvky pro konstrukce stěn, stropů a střech – dřevěné nosníky I-OSB™. I – OSB™ dřevěné nosníky lze využít u všech typů staveb včetně dřevostaveb či při řešení dílčích konstrukcí klasickými technologiemi. Uplatnění najdou i v případě revitalizace starých objektů. Společnost CZECH PAN, nabízí nosníky v široké škále standardních typových rozměrů, ale dokáže výrobu přizpůsobit i jakýmkoli individuálním požadavkům klientů.

LEHKÉ, STABILNÍ A PŘITOM PRO VELKÉ STAVBY 

Pásnice dřevěných nosníků I-OSB™ jsou vyrobeny ze sušeného hoblovaného jehličnatého řeziva s cinkovanými spoji. Na stojiny je použita OSB deska, která je s pásnicemi spojena klínovým lepeným spojem. Nosníky jsou vyráběny na speci ální lince s trvalou kontrolou jakosti zaručuje jejich velmi vysokou kvalitu. Na rozdíl od tradičních masivních dřevě ných trámů jsou dřevěné nosníky I-OSB™ tvarově stabilní a lehčí. Navíc jsou schopny přenést značné zatížení i u velkých konstrukčních rozměrů jako jsou například stropy a střechy. Přitom lze s nosníky velmi snadno manipulovat a opracovávat je. Díky tomu je montáž nejen rychlejší, ale také výrazně levnější. 

 

ROZVODY BEZ NUTNOSTI DALŠÍCH NÁKLADŮ

U stropních konstrukcí z tradičních trámů není možné využít stropní dutinu k vedení instalačních rozvodů větších rozměrů, jako jsou kanalizace, větrání apod. Je proto nutné budovat nákladné konstrukce svěšených podhledů či instalačních předstěn. To u dřevěných nosníků I-OSB™, jimiž lze provádět příčné prostupy odpadá. Díky tomu je instalace rozvodů snadná a také levná.

 

ZVÝŠENÁ ENERGETICKÁ ÚSPORNOST A BEZPEČNOST

U obvodových konstrukcí staveb – u stěn i u střech – jsou používány stále lepší a kvalitnější izolační materiály, které zlepšují energetickou bilanci hotových domů. V této souvislosti hrají významnou roli i konstrukční prvky stavby, jako jsou střešní trámy a stěnové sloupky. I-OSB™ dřevěné nosníky dosahují ve srovnání se standardními trámy lepších výsledků. Odstraňují navíc riziko tvorby kondenzátu uvnitř konstrukce nebo na jejím vnitřním povrchu. Obvodové konstrukce staveb navržených z dřevěných nosníků I-OSB™ jsou proto úspornější a bezpečnější.

 

 

www.czechpan.cz - K-KONTROL, 16.06.2024 18:40