I-OSB

Statické podklady

Tab1: Přehled sortimentu a charakteristické hodnoty nosníků I-OSB™pro navrhování podle EC5

Nosníky I-OSB™ s tloušťkou stojiny t = 10 mm:

Objednací číslo  Označení nosníku Pásnice
b x h
[mm]
Výška
H
[mm]
Char. moment
My,k*
[kNm]
Tuhost v ohybu
EIy,mean
[Nmm2x109]
Charak. Smyk
Vk*
[kN]
Tuhost ve smyku
GAy,mean
[MN]
11005816 I-OSB 10 58/160 58 x 45 160 4,22 195 5,03 0,76
11005820 I-OSB 10 58/200 200 5,60 348 6,67 1,19
11005824 I-OSB 10 58/240 240 7,03 550 8,37 1,62
11005830 I-OSB 10 58/300 300 9,24 946 11,00 2,27
11005835 I-OSB 10 58/350 350 11,14 1365 13,26 2,81
11005840 I-OSB 10 58/400 400 13,08 1868 15,58 3,35
11005845 I-OSB 10 58/450 450 15,07 2459 17,94 3,89
11005850 I-OSB 10 58/500 500 17,10 3141 20,36 4,43
11005855 I-OSB 10 58/550 550 19,18 3917 22,83 4,97
11008916 I-OSB 10 89/160 89 x 45 160 6,58 302 4,96 0,76
11008920 I-OSB 10 89/200 200 8,72 538 6,56 1,19
11008924 I-OSB 10 89/240 240 10,91 847 8,21 1,62
11008930 I-OSB 10 89/300 300 14,28 1450 10,75 2,27
11008935 I-OSB 10 89/350 350 17,14 2084 12,91 2,81
11008940 I-OSB 10 89/400 400 20,06 2840 15,10 3,35
11008945 I-OSB 10 89/450 450 23,02 3723 17,33 3,89
11008950 I-OSB 10 89/500 500 26,02 4735 19,59 4,43
11008955 I-OSB 10 89/550 550 29,07 5879 21,89 4,97

* Návrhová hodnota únosnosti se vypočte Xd=kmod*Xk/ϒm (kde Xd je návrhová hodnota, Xk je charakteristická hodnota z tabulky, kmod je modifi kační součinitel a ϒm je dílčí součinitel spolehlivosti)

Hodnoty v tabulce 1 jsou vypočteny na základě normy ČSN EN 1995-1-1. Statické schéma nosníku je prostě podepřený nosník se spojitým zatížením. Uvedené charakteristické hodnoty únosnosti nosníku v ohybu a ve smyku pro I. mezní stav a platí pro nosníky bez otvorů ve stojině. Tlačené pásnice musí být zajištěny proti příčnému vybočení ve vzdálenosti max. 10-ti násobku šířky pásnice. Tlak v podpoře je nutno samostatně posoudit.

V případě působení osamělého břemene je potřeba stojinu nosníku vyztužit.

 

Tab2: Hodnoty modifikačního součinitele kmod

Třída trvání
zatížení
Ohybová a osová pevnost Pevnost ve smyku Pevnost v podpoře
Třída použití 1 Třída použití 2 Třída použití 1 Třída použití 2 Třída použití 1 Třída použití 2
stálé 0,6 0,6 0,4 0,3 0,6 0,6
dlouhodobé 0,7 0,7 0,5 0,4 0,7 0,7
střednědobé 0,8 0,8 0,7 0,55 0,8 0,8
krátkodobé 0,9 0,9 0,9 0,7 0,9 0,9
okamžité 1,1 1,1 1,1 0,9 1,1 1,1

Dílčí součinitel spolehlivosti γm je pro stojinu (pevnost ve smyku) roven 1,2 a pro pásnice 1,3 (Ohybová pevnost a Pevnost v podpoře).

Tab. 3: Podporové reakce

Charakteristika podporové reakce [kN]
TYP nosníku šířka nosníku Délka krajní podpory
b [mm] 45 mm 60 mm 90 mm
I-OSBTM 58/45 58 11,8 14,5 19,9
I-OSBTM 89/45 89 12,5 16,7 25,0

VÝZTUHY STOJINY

Zejména v místě působení lokálních břemen, krajní nebo střední podpory u spojitých nosníků je nutné stojiny nosníků vyztužit. Stejně tak je zapotřebí zpevnit stojinu při použití třemenů, které nepřekrývají z boku horní pás nosníků. Pro vyztužení stojiny dodržujte mezeru minimálně 5 mm mezi horním, resp. dolním pásem podle následujících zásad:

  • krajní podpora – výztuha přiléhající ke spodní pásnici nosníku
  • délka podpory 45 – 60 – 90mm 
  • doporučená délka krajní podpory 60mm
  • střední podpora – výztuha přiléhající ke spodní pásnici nosníku – délka podpory 90 mm
  • soustředěné břemeno uprostřed pole – výztuha přiléhající k horní pásnici nosníku

 

www.czechpan.cz - K-KONTROL, 16.06.2024 18:28