I-OSB

Otvory do I-OSB nosníku

OTVORY PRO TECHNICKÉ INSTALACE

Rozvody bez nutnosti dalších nákladů

U stropních konstrukcí z tradičních trámů není možné využít stropní dutinu k vedení instalačních rozvodů větších rozměrů,

jako jsou kanalizace, větrání apod. Je proto nutné budovat nákladné konstrukce svěšených podhledů či instalačních předstěn.

To u dřevěných nosníků I-OSB™, jimiž lze provádět příčné prostupy, odpadá. Instalace rozvodů je proto nejen snadná, ale

také levná.

 

Otvory pro vedení technických instalací lze do nosníku provádět za dodržení následujících pravidel:

 

  • povoleny jsou pouze kruhové otvory
  • všechny otvory musí být umístěny na středu stojiny
  • otvory provádějte do podélné osy stojiny,
  • otvory s průměrem do 20 mm lze umístit ve stojině libovolně, avšak jen je-li vzdálenost mezi okraji otvorů nejméně 50 mm
  • v jedné řadě jsou povoleny maximálně 3 kruhové otvory s průměrem do 20 mm, nevytvářejte otvory v místě podpory nosníku
  • provádění zářezů do pásnic není povoleno,
  • výslovně je zakázáno vytvářet otvory bez oblých rohů (bez poloměru) a se zářezy.

 

Pro statický návrh nosníku I-OSB™ s kruhovými otvory je nutné počítat s redukovanou hodnotou charakteristického smyku Vhole,k, pro který platí vztah:

kde:

Vk je hodnota charakteristického smyku

dle tabulky 1, 2 a 3

H je výška nosníku

h je výška pásnice nosníku

D průměr kruhového otvoru ve stojině nosníku

 

Pro tvorbu otvoru používejte údaje z následující tabulky a náčrtů:

 

Výška nosníku

200mm

240mm

300mm

350mm

400mm

Kruhové otvory

Nejmenší vzdálenost od podpory nebo soustředného zatížení F

200mm

240mm

300mm

350mm

400mm

Nejmenší vzdálenost mezi dvěma otvory

200mm

240mm 

300mm 

350mm 

400mm 

Největší průměr D

100mm

140mm 

200mm 

200mm 

200mm

www.czechpan.cz - K-KONTROL, 16.06.2024 16:33