Aktuálně
Home :: Aktuálně :: CZECH PAN News :: Rodinný dům K1

Rodinný dům K1

01.12.2020
Dřevostavba jako malý domek za příznivou cenu!


Dnešní téma: Dřevostavba jako malý domek

za příznivou cenu!

Architektonická kancelář SIDERIS Pardubice ve spolupráci s výrobcem dřevostaveb CZECH PAN, Varnsdorf, vytvořila stavebnicový systém K1, K2, K3, …až K12. Touto ukázkou je znázorněn typ K1. Další se dočtete ve zkrácené verzi Technické zprávy zde:

Zodp. projektant: Ing. Jaroslav Brzobohatý

Autor návrhu: Ing. arch. Petr Křivánek, Sideris s.r.o.

Charakter stavby: novostavba

Velikostní údaje /zastavěná plocha/užitková plocha/obestavěný prostor/: 

nová stavba : 76,4 m2 / 118 m2 / 322 m3

výška  : 7,20 m hřeben / 5,20 m římsa

celkem : 76,4 m2 / 118 m2 / 322 m3

Architektonické a dispoziční řešení:

RD je navržen jako dřevostavba ze systému K-KONTROL, jednopatrová se sedlovou střechou a pultovou střechou nad vstupní částí, fasáda obložena profily z tepelně upraveného dřeva Lunawood, krytina plechová profilovaná - Maxidek. 

V I.NP je navrženo: zádveří, tech. místnost, šatna, koupelna se sam. WC, kuchyň s jídelnou a obývací pokoj. V II.NP jsou navrženy 3 ložnice.

Tepelná ztráta vypočtená dle ČSN 06 0210 za výše uvedených podmínek činí 2,74 kW/h. Celková roční spotřeba el. energie bude 5550 kWh/rok.

Technická zpráva

Přízemní dřevostavba s obytným podkrovím bude tvořit 1BJ a bude sloužit k bydlení.

Objekt je situován štítovými stěnami východo-jihovýchod – západo-severozápad.

Dvoupodlažní objekt se sedlovou střechou je výškově osazen  0,30 m nad stávajícím terénem

V I.NP je navrženo: zádveří, tech. místnost, šatna, koupelna se sam. WC, kuchyň s jídelnou a obývací pokoj

Pro přístup do II.NP je navrženo jednoramenné dřevěné schodiště.

V II.NP jsou navrženy 3 ložnice

Střešní nosná konstrukce bude provedena ze st. systému K-Kontrol, tl. 265mm

Na střešní konstrukci bude na latích položena velkoplošná profilovaná krytina Maxidek barva matná šedá. Střecha bude větraná. 

Vnější povrchové úpravy – fasáda bude řešena jako větraná, zateplena 50 mm Orsil, obložena profily z tepelně upraveného dřeva Lunawood v horizontálním členění v=75 mm, kosodélníkový profil, nerezové vruty, přírodní dřevo     

sokl bude proveden z Marmolit omítky střednězrnné světle šedé barvy – odstín 1040 M101

Vnitřní povrchové úpravy – obklad SK, nátěr.

Klempířské konstrukce budou systémové, poplastovaný pozinkovaný ocelový plech – barevné provedení shodné se střechou

Ústřední vytápění, TUV – teplovzdušné s rekuperací tepla – zdrojem tepla bude elektrokotel Rejnok 6KW, který bude umístěn v I.NP v m.č. 102 spolu s VZT jednotkou a ohřívákem TUV

V koupelně, WC, a šatně bude připojeno topné trubkové těleso s elektrickou vložkou – např. Koralux Linear.

Nad sporákem bude připraven vývod 230 V pro připojení digestoře. Koupelna a WC bude odsávána ventilátory s doběhem a vývodem jednotlivě přes zeď

Zemnič, tvořený pásovinou FeZn v základech objektu. Na základový zemnič bude uzemněna svorkovnice HOP. 

www.czechpan.cz, 16.06.2024 17:40