Aktuálně
Home :: Aktuálně :: CZECH PAN News :: Kontrola kvality I-OSB

Kontrola kvality I-OSB

26.11.2020
Páteří kontroly kvality vyrobených nosníků I-OSB™ u firmy CZECH PAN s.r.o. je ...

Páteří kontroly kvality vyrobených nosníků I-OSB™ u firmy CZECH PAN s.r.o. je univerzální zkušební stolice. Periodickým prováděním zkoušek se prokazuje, že vyrobené nosníky I-OSB™ splňují nebo překračují deklarované únosnosti.

Současně je prováděno monitorování třetí stranou v souladu s požadavky certifikátu výrobku ETA/CE. Pravidelné inspekce a náhodné testování třetí stranou garantují vysokou kvalitu všech vyrobených nosníků  I-OSB™.

www.czechpan.cz, 23.04.2024 09:23